NPS - Nordic Print Systems AB
Nordic Print Systems AB
Sjöuddevägen 3
352 46 Växjö

Vanliga frågor

EvoJet

Fantastisk utskriftshastighet och kvalitet, hur fungerar detta?


I och med den patenterade Memjet-tekniken erhålles utskriftshastigheter som tidigare inte varit möjliga vare sig när det gäller pris eller utskriftskvalitet. Tekniken har ingen stressande uppvärmningstid vilket innebär att en utskrift är påbörjad och sannolikt klar under tiden det tar att förflytta sig från stolen till skrivaren på andra sidan rummet!

Är bläcket torrt direkt efter utskrift?


Ja, det torkar och är omedelbart beröringstorrt.

Är det kontinuerlig produktionshastighet ?


Ja, produktion sker alltid med utlovad hastighet.

Inget förbrukningsspill ?


Nej, efter utförd printning regörs alltid printerhuvudet och överblivet bläck
återförs till respektive bläcktank.

Torkar bläcket i printerhuvudet ?


Nej, printerhuvudet rengörs och innesluts efter färdigställd produktion automatiskt.

Är det svårt att byta förbrukningstillbehör ?


Nej, det utför man mycket snabbt och enkelt.

Kan man använda så kallat vanligt kontorspapper?


Ja, de mesta medier kan användas för produktion.
 
NPS - Nordic Print Systems AB
Sjöuddevägen 3
S-352 46 Växjö
Tel: +46 (0)470 - 55 28 00
E-mail: info@nordicps.se